Suomi 100v teemaviikon menestystyöpaja

Työpajamme teemana oli myönteisesti, positiivisesti ja uteliaasti tulevaisuuteen tähyilevä 100v Suomi. Tavoitteena oli saada näkökulma Suomeen menestyvänä ja innovatiivisena, uusia ajatuksia ja tieteiden ja taiteiden saavutuksia aktiivisesti hyödyntävänä kansakuntana.

Viikon aikana ehdittiinkin pohtia Suomen asemaa korkeatasoisen osaamisen, luovan innovatiivisuuden, puhtaan luonnon ja kylmän ilmaston maana ja kehitellä monenlaisia uudenlaisia ratkaisuja ajankohtaisiin ihmiskunnan haasteisiin.

Työpajan 1. iltapäivä

Keskityimme aluksi kartoittamaan Suomen asemaa korkean teknologian maana ja tieteiden, taiteiden ja kulttuurin aktiivisena toimijana. Onko Suomella osaamista, tuotteita, tietoa ja taitoa jota voimme viedä kansainväliselle yhteisölle?

Työparien selvityksissä ilmeni että on yllättävänkin paljon tuotteita, palveluja ja keksintöjä joilla on suomalainen tausta. Iltapäivän aikana jokainen työpari valitsi yhden suomalaisen tuotteen, keksinnön, palvelun tai innovaation ja perehtyi sen taustaan, kehitykseen ja merkitykseen.

Tuotteen taustan lisäksi tavoitteena oli nimenomaan kiinnittää huomiota siihen miten tuote on vaikuttanut ihmisten elämään (arkielämä, erityistilanteet, työelämä, liiketoiminta). Millä tavoin se on muuttanut maailmaa eri näkökulmista?

Pohditaan myös siitä näkökulmasta, millaisia tietoja, taitoja ja osaamista tuotteen kehittämiseen on tarvittu. Selvityksistä laadittiin Padlet-pohjalle esitys, jonka avulla työn tulokset esiteltiin muille. Saimmekin esitysten aikana monipuolisesti kuvaa suomalaisesta osaamisesta.

työpajan jatko...

Tiistaiaamun työpajassa siirryttiin jo tähyilemään tulevaisuuteen. Maailmassa on monenlaisia ajankohtaisia kysymyksiä joihin olisi löydettävä hyviä ratkaisuja ja Suomi, yhtenä kansakuntana muiden joukossa on avainasemassa niitä ratkaisemassa.

Tavoite oli siis nyt varsin vaativa, eli luoda/keksiä itse uusi tuote, innovaatio tai palvelu. Etenkin kun näkökulma haluttiin pitää maailmanlaajuisissa ajankohtaisissa asioissa jotka kaipaavat hyviä ratkaisuja. Työparit saivat valita aihealueen, joita löytyi esim.

Etsittyään mielenkiintoisen aiheen, työparit syventyivät tiistain ja torstain aikana kattavasti valitsemaansa alueeseen ja siihen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Lyhyessä ajassa olisi nyt kyettävä itse omien ajatustensa pohjalta suunnittelemaan uusi innovaatio jolla voidaan vastata nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. Koko onegelmaa ei toki tarvitse ratkaista, askel oikeaan suuntaankin on hyvä! Ratkaisu olisi silti vielä muotoiltava siten että se voidaan ”tuotteistaa” ja toimittaa valmiina ratkaisuna kansainvälisille markkinoille. Tämän tehtävän parissa jatkettiinkin koko lopputyöaika.

Työpajassamme vieraili tiistaina myös vierailevana asiantuntijana porilaisen pelialalla toimivan Tactic -yhtiön Digital Product Development Manager Pirita Ihamäki, joka kertoi työstään kansainvälisesti toimivassa yrityksessä. Saimme kuulla käytännössä millaisia asioita tulee ottaa huomioon kun suomalaisia tuotteita valmistetaan ja markkinoidaan vientiin maailmalle. Erilaiset kulttuuriset seikat on osattava ottaa huomioon ja neuvottelutaitoja sekä markkinointiosaamista tarvitaan, vaikka tuote itsessään olisi jo kuinka hyvä.

... ja työn tulokset

Osoittautui, että suomalaiset ovat edelleen etevää ja innovatiivista kansaa. Saimme perjantain esityspäivänä nähdä monia hyvin valmisteltuja, kekseliäitä ja ja täsmällisesti perusteltuja innovaatioita, joita voitaisiin viedä maailman markkinoille. 3He-isotoopin ja arvokkaiden mineraalien louhiminen Kuusta, vedyn raskaan isotoopin deuteriumin erottelu merivedestä fuusioreaktorin polttoaineeksi tai avaruusturismin kehittäminen toimivaksi palveluksi vaativat vielä startup-yrityksen perustamisen lisäksi useampien teknologisten ongelmien ratkaisemista. Nykyteknologiallakin toteutettavissa olevia, valmiiksi tuotteistettuja ratkaisuja voisivat olla esim. työparien ehdottamat: