DigiYouth –hankkeen tavoitteena on maiden rajat ylittäen kehittää Latvialaisten, Ruotsalaisten, Suomalaisten ja Virolaisten 14–19 -vuotiaiden nuorten yrittäjyys- teknologia- ja yhteistyöosaamista. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkosto.

Hankekoordinaattori: Tarton yliopisto, Viro

Hankekumppanit:
Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus (Suomi),
Uppsalan yliopisto, Gotlannin kampus, Department of Game Design (Ruotsi),
Merikarvian lukio (Suomi),
Rauman Lyseon lukio (Suomi),
Ventspilsin kaupunki (Latvia),
Ventspils Youth House (Latvia)

Hankebudjetti: 1 596 337 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusosuus on 1 252 097 euroa.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018 - 30.4.2021

Rahoitus: Hankkeelle on myönnetty osarahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta (INTERREG Central Baltic –ohjelma).

Pähkinänkuoressa: