Hankkeessa on mukana Merikarvian lukiosta yhdeksän 2. vuosikurssin opiskelijaa, sekä ohjaavina opettajina Jani Helenius ja Timo Siren. Hankkeen kesto on opiskelijoiden kannalta kolme lukukautta.

Työskentelyä ja StartUp-yritysten perustamista varten muodostetaan opiskelijatiimit, joihin pyritään kokoamaan eri maista mahdollisimman monipuolista osaamista siten, että tiimi kykenee yhteistyössä kehittämään toimivan toteutuskelpoisen yritysidean ja tuote- tai palvelukonseptin. Työskentely jatkuu koko hankkeen ajan sekä yhteisissä tapaamisissa, että digitaalisilla alustoilla.Kuva: Merikarvian lukion DigiYouth-porukka Rauman tapaamisessa 17.10.2018.