Hanke jatkuu kuusi lukukautta. Vuosien 2018 - 2021 aikana toteutetaan mukana olevien opiskelijoiden kanssa digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta. Työssä kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen, sekä lisätään nuorten yleistä yrittäjyys- teknologia- ja yhteistyöosaamista.

Hankkeen aikana nuorilla on tilaisuus harjoitella käytännössä digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa. Työskentely on koko hankkeen ajan käytännön tasollakin hyvin kansainvälistä ja kehittää kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, sillä nuorten perustamien opiskelijayritysten tiimeissä on mukana nuoria useammista maista. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkosto. Hankkeen aikana kehitetään samalla menetelmiä, joilla voidaan integroida yrittäjyys- ja teknologiakasvatusta sekä perusopetuksessa että lukiossa.Protoyyppivaihe: suunnittelua, toteutusta sekä tuote- ja palvelumuotoilua!

Kevätlukukauden käynnistyessä siirryttiin ideointivaiheesta suoraan omien visioiden käytännön toteutukseen. Tiimien tavoitteena on saada kesään mennessä valmiiksi valmiin tuotteen tai palvelun konseptimalli, sekä toimiva teknologiademo tai muu valmiin tuotteen prototyyppi. Lisäksi on luonnollisesti viimeisteltävä oman Startup-firman brändiä ja visuaalista ilmettä, sekä tuote- ja palvelumuotoilua ajatellen liiketoimintamallia.

Prototyypin kehittely on varmasti mielenkiintoisimpia vaiheita oman Startupin perustamisessa, sillä siinä on tilaisuus käyttää kaikkia mahdollisia omia tietoja, taitoja ja luovuutta, ja päästä toteuttamaan omia ideoita käytännössä jopa valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi asti. Samalla on mahdollisuus kehittää huikeasti omaa osaamista oppimalla suoraan käytännössä huipputason graafista suunnittelua, erilaisia teknologioita, liiketoimintamalleja ja tuote- ja palvelumuotoilua ja löytää yhdessä oman tiimin, ohjaajien ja mentoriasiantuntijoiden kanssa ratkaisuja prototyypin rakentelun eri vaiheissa.

Olemme mm. rakennelleet web-palveluja Bootstrap- ja AMP-frameworkeihin perustuvilla visuaalisilla työkaluilla... ...perustaneet oman verkkokaupan OpenCartilla itse asennetulle Linux/Apache web-palvelimelle... ...sekä oppineet luomaan itse Appseja ja koodailemaan niitä AndroidStudiolla ja muilla ohjelmointiteknologioilla!

Valmiit tuote- ja palveluprototyypit konseptimalleineen ja teknologiademoineen esitellään kesäkuussa Ruotsissa Visbyn Big Meeting -hanketapaamisen yhteydessä järjestettävillä messuilla. Messuilla jokainen tiimi saa itselleen pöydän ja esittelypisteen, jossa tuote/palvelu esitellään. Tiimien on luonnollisesti valmisteltava esittely hyvin. Oman idean ja tuotteen esittelyyn ja myönteisen vaikutuksen tekemiseen ei yleensä ole kovin paljon aikaa, ja usein Startup-maailmassa harjoitellaankin paljon "pitchaamista", eli hiotaan oma esiintymistaito ja esityksen sisältö mahdollisimman hyvälle tasolle. Tämä onkin loistava tilaisuus oppia ja harjoitella esiintymis- ja ilmaisutaitoa, joka on hyvin keskeinen taito kaikkialla niin työelämässä kuin muussakin sosiaalisessa kanssakäymisessä!

Messuilla pääsee myös antamaan palautetta muiden tiimien tuotteesta/palvelusta, joten jokainen pääsee myös kiertämään messualueen ja kommentoimaan muiden ideoita. Prototyyppihän ei ole vielä täydellinen lopputuote vaan prototyyppejä kehitetään, joskus useitakin versioita, kunnes saavutetaan lopullinen tuote/palvelu. Kehittämisprosessiin tarvitaan palautetta käyttäjiltä, ja palautteen avulla tiimit voivat nähdä tuotteen tai palvelunsa käyttäjien näkökulmasta. Palautetta käyttäjiltä voi kerätä esim. haastattelemalla, tarkkailemalla osaavatko he käyttää prototyyppiä itsenäisesti niin kuin oli suunniteltu, kyselylomakkeen avulla jne...Ideaalinen tuote/palvelu on käyttäjien näkökulmasta haluttu; se on tarpeellinen sekä miellyttävä niin toiminnallisesti kuin tyyliltään.Tartto: StartUp Days - "From Zero To Hero!"

Viroon Tarton StartUp-tapahtumaan lähdettiin ke 23.1. Nousu Turun lentokentältä lyhyiden reittien ATR-72 potkuriturbiinikoneella oli myös monille uusi kokemus!

Tarton yliopiston päärakennus. Kuva: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DigYouth-hankkeen opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus osallistua 23. - 25.1. Viron Tartossa järjestettyyn isoon StartUp-tapahtumaan. Matkalla oli erinomainen tilaisuus hakea oppia ja näkökulmaa eri vaiheisiin edenneiden teknologiastartup-yritysten toiminnasta. Tartto on muutenkin todellinen osaamiskeskittymä, sillä se on tunnettu yliopistokaupunki, jossa toimii muiden oppilaitosten ohella yhdeksän tiedekunnan ja yli 10 000 opiskelijan lähes 400 vuotta vanha ja arvostettu Tarton yliopisto.


Tartossa valmiina tapahtumaan. Samalla kävellessä näimme kaupunkia... ...ja lounaskahvila osoittautui erinomaiseksi!

Mukana messuilla oli yli sata näytteilleasettajaa. Startuppien omilla esittelypisteillä oli mahdollisuus nähdä miten tuote- tai palveluidean ympärille on rakennettu toimiva yritys ja mitä kaikkea tällaisen yritystoiminnan aloittamiseen ja toiminnan kasvattamiseen liittyy. Hyvän idean lisäksi tarvitaan tietenkin tällaista käytännön tietoa ja kokemusta siitä, miten polku toimivaksi yritykseksi löytyy ja miten toiminnassa kannattaa edetä.

Näytteilleasettajien ja startup-esittelypisteiden lisäksi tapahtumam esiintymislavoilla esiintyi yli sata maailmanluokan puhujaa ja kokenutta startup-yrittäjää, joiden esityksissä saatiin kuulla inspiroivia visioita teknologian mahdollisuuksista ja siitä miten asioita voidaan käytännössä tehdä, sekä kuultiin myös mitä erilaisimpia käytännön kokemuksia satartuppien perustamisesta sekä yritystoiminnassa onnistumisista että epäonnistumisista.

Keynote -speakereiden joukossa oli yrittäjien lisäksi huippuasiantuntijoita muilta aloilta, mm. inspiroivan esityksen pitänyt, viisi kertaa avaruudessa käynyt ja avaruusasemalla työskennellyt ruotsalainen astronautti Christer Fuglesang, sekä ihmisten käyttäytymiseen internetissä ja sosiaalisen median verkostoissa perehtynyt ja kokemuksen kautta alan huippujen joukkoon noussut Cameron Manwaring, joka valotti mm. sisältöjen jakamisen, kuten videoiden suosiota ja viraalihittien syntymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia. Näitähän hyödynnetään myös markkinoinnissa, ja perinteisten markkinoinnin keinojen lisäksi hyödynnetään jo monin tavoin sosiaalisen median verkostoja.


Tapasimme messuilla mm. Peter Vesterbackan ja Harri Ketamon. Keskellä DY-hankkeen pääkordinaattori Inga Kukk. Esittelypisteillä ja standeilla saattoi tutustua teknologiastartupeihin... ...samaan aikaan workshoppeja ja luentoja oli eri saleissa

Tapahtumassa pyöri esittelypisteiden, keskustelujen, esitysten ja työpajojen lisäksi myös jatkuvasti "pitching"- kilpailuja erillisellä esiintymislavalla. Näiden esitysten seuraaminen oli erityisen mielenkiintoista. Pitchaaminen tarkoittaa startup-maailmassa esitystä, jossa yrityksen idea ja toiminta esitellään lyhyesti ja selkeästi esim. asiakkaille, rahoittajille tai muille yhteistyökumppaneille. Pitchaamisen peruskaava tuli hyvin selväksi, eli ensin esitetään ongelma johon yritys tarjoaa valmiin ratkaisun, ja sitten esitellään tuo ratkaisu, eli oma tuote tai palvelu. Lisäksi käydään usein läpi kohdemarkkina, miten hyvään markkina-asemaan päästään, esitellään tiimi ja mahdollisesti prototyyppejä, konseptimalli ja historiaa siitä, mitä ollaan jo saatu aikaiseksi. Tavoite on vakuuttaa kuulijat siitä, että tähän ideaan kannattaa tutustua lähemmin ja ottaa tuote/palvelu käyttöön tai sijoittaa siihen.

Startup-tapahtuman pitchauskilpailuissa esiintyikin viitisenkymmentä kullanarvoisen bisnesidean kehitellyttä tiimiä, jotka saivat kukin muutaman minuutin aikaa vakuuttaa tuomariston.Pitchaus kehittää varmasti nuorten yrittäjien esiintymistaitoa ja -varmuutta sekä kykyä esittää asiat selkeästi ja ytimekkäästi. Esiintymiseen valmistautuessa omankin ajattelun ja idean on tietysti oltava selkeinä mielessä.

Rauman tapaaminen: SparkUp Days!

DigiYouth-projekti aloitettiin kouluissa heti lukuvuoden alkaessa. Aluksi ensimmäisillä oppitunneilla otettiin yhdessä selvää millaista hanketta ollaan käynnistämässä, sekä pohdittiin jokaisen omia mielenkiinnon kohteita sekä omia vahvuusalueita sekä erityisosaamista joista voisi olla hyötyä StartUp-yritystä perustettaessa. Ennakkotehtävien avulla kartoitettiin myös millaisia erilaisia rooleja ja osaamisalueita tarvitaan kun tiimien omia yritysideoita lähdetään toteuttamaan. Samalla valmistauduttiin Rauman Spark Up Days -tapahtumaan, joka oli ensimmäinen koko hankkeen yhteinen tapaaminen.

Raumalla 16. - 19.10. eri maista osallistuvat nuoret ja opettajat pääsivät itse henkilökohtaisesti tapaamaan toisiaan, tutustumaan, sekä virittelemään yhteistyötä yhteisten yritysten perustamista varten.

"Get together" -partyt Posellilla. Työskentely jatkui Villa Tallbon tiloissa... ...workshoppeja ja luentoja oli myös lisärakennuksessa.

Rauman tapaamisessa käytössä ollut aika haluttiin hyödyntää mahdollisimman hyvin, joten tekemistä oli paljon ja ohjelmaa oli aamukahdeksasta noin iltayhdeksään. Lounastauoilla ja iltaohjelman yhteydessä oli toki tilaisuus myös vapaamuotoisempaan keskusteluun ja tutustumiseen. Varsinainen työskentely tapahtui Villa Tallbon sekä Turun yliopiston Rauman yksikön tiloissa, joissa järjestettiin niin mielenkiintoisia luentoja kuin lukuisia workshoppeja.

Yhteisiä luentoja ja alustuksia... ... sekä työskentelyä workshopeissa... ...teknologiaan ja StartUp-maailmaan liittyvistä aiheista.

Yhteisillä luennoilla ja alustuksissa saatiin eri alojen asiantuntijoilta ja kokeneilta StartUp-yrittäjiltä tietoa digitaalisten StartUp-firmojen perustamiseen liittyvistä asioista, inspiraatiota teknologian mahdollisuuksista, sekä kuultiin näkemyksiä siitä miten teknologia on jo muuttanut maailmaa ja millaisia kehityssuuntia lähitulevaisuudessa on näköpiirissä.

Suurin osa työskelystä tapahtui silti pienryhmissä erilaisten harjoitustehtävien parissa, sekä erillisissä workshop-työpajoissa. Työpajoista oli mahdollista valita eniten omia mielenkiinnon kohteita vastaavat, ja niissä pääsi oppimaan mm. appsien kehittämiseen, elektroniikkaan ja robotiikkaan, älytekstiileihin sekä peli- ja sovelluskehitykseen ja yritysbrändien sekä logojen suunnitteluun liittyviä asioita.

Kolmen päivän intensiivisen työskentelyn aikana ryhmiä alkoi vähitellen muodostua, kun samantyyppisistä asioista kiinnostuneet nuoret löysivät toisensa ja pääsivät vaihtamaan ajatuksia mahdollisista tuote- tai palveluideoista joiden ympärille yrityksen voisi rakentaa.

Perjantaihin mennessä loputkin tiimit saatiin muodostettua ja perjantain työpajoissa Turun yliopiston kampuksella suunniteltiin miten ja millä aikataululla työskentely jatkuu tapaamisen jälkeen. Yhteistyössä hyödynnetään tiimien valitsemia digitaalisia alustoja ja sähköisiä välineitä, joten työt saadaan hyvin etenemään vaikka seuraava koko hankkeen tapaaminen onkin suunnitteilla vasta kesäkuun alkuun, jolloin matkaamme yhteiseen tapaamiseen Ruotsiin, Gotlannin Visbyseen.

Spark Up Days huipentui astetta juhlavampaan illalliseen Rauman vesitornilla.