Hankkeen kokonaiskesto on kuusi lukukautta. Vuosien 2018 - 2021 aikana toteutetaan kulloinkin mukana olevien opiskelijoiden kanssa digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Samalla kehitetään nuorten yleistä yrittäjyys- teknologia- ja yhteistyöosaamista.

Hankkeen aikana nuorilla on tilaisuus harjoitella käytännössä digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa. Työskentely on koko hankkeen ajan myös käytännön tasolla hyvin kansainvälistä ja kehittää kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja, sillä nuorten perustamien opiskelijayritysten tiimeissä on mukana nuoria useammista maista. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkosto. Hankkeen aikana kehitetään samalla menetelmiä, joilla voidaan integroida yrittäjyys- ja teknologiakasvatusta sekä perusopetuksessa että lukiossa.Rauman tapaaminen: SparkUp Days!

DigiYouth-projekti aloitettiin kouluissa heti lukuvuoden alkaessa. Aluksi ensimmäisillä oppitunneilla otettiin yhdessä selvää millaista hanketta ollaan käynnistämässä, sekä pohdittiin jokaisen omia mielenkiinnon kohteita sekä omia vahvuusalueita sekä erityisosaamista joista voisi olla hyötyä StartUp-yritystä perustettaessa. Ennakkotehtävien avulla kartoitettiin myös millaisia erilaisia rooleja ja osaamisalueita tarvitaan kun tiimien omia yritysideoita lähdetään toteuttamaan. Samalla valmistauduttiin Rauman Spark Up Days -tapahtumaan, joka oli ensimmäinen koko hankkeen yhteinen tapaaminen.

Raumalla 16. - 19.10. eri maista osallistuvat nuoret ja opettajat pääsivät itse henkilökohtaisesti tapaamaan toisiaan, tutustumaan, sekä virittelemään yhteistyötä yhteisten yritysten perustamista varten.

"Get together" -partyt Posellilla. Työskentely jatkui Villa Tallbon tiloissa... ...workshoppeja ja luentoja oli myös lisärakennuksessa.

Rauman tapaamisessa käytössä ollut aika haluttiin hyödyntää mahdollisimman hyvin, joten tekemistä oli paljon ja ohjelmaa oli aamukahdeksasta noin iltayhdeksään. Lounastauoilla ja iltaohjelman yhteydessä oli toki tilaisuus myös vapaamuotoisempaan keskusteluun ja tutustumiseen. Varsinainen työskentely tapahtui Villa Tallbon sekä Turun yliopiston Rauman yksikön tiloissa, joissa järjestettiin niin mielenkiintoisia luentoja kuin lukuisia workshoppeja.

Yhteisiä luentoja ja alustuksia... ... sekä työskentelyä workshopeissa... ...teknologiaan ja StartUp-maailmaan liittyvistä aiheista.

Yhteisillä luennoilla ja alustuksissa saatiin eri alojen asiantuntijoilta ja kokeneilta StartUp-yrittäjiltä tietoa digitaalisten StartUp-firmojen perustamiseen liittyvistä asioista, inspiraatiota teknologian mahdollisuuksista, sekä kuultiin näkemyksiä siitä miten teknologia on jo muuttanut maailmaa ja millaisia kehityssuuntia lähitulevaisuudessa on näköpiirissä.

Suurin osa työskelystä tapahtui silti pienryhmissä erilaisten harjoitustehtävien parissa, sekä erillisissä workshop-työpajoissa. Työpajoista oli mahdollista valita eniten omia mielenkiinnon kohteita vastaavat, ja niissä pääsi oppimaan mm. appsien kehittämiseen, elektroniikkaan ja robotiikkaan, älytekstiileihin sekä peli- ja sovelluskehitykseen ja yritysbrändien sekä logojen suunnitteluun liittyviä asioita.

Kolmen päivän intensiivisen työskentelyn aikana ryhmiä alkoi vähitellen muodostua, kun samantyyppisistä asioista kiinnostuneet nuoret löysivät toisensa ja pääsivät vaihtamaan ajatuksia mahdollisista tuote- tai palveluideoista joiden ympärille yrityksen voisi rakentaa.

Perjantaihin mennessä loputkin tiimit saatiin muodostettua ja perjantain työpajoissa Turun yliopiston kampuksella suunniteltiin miten ja millä aikataululla työskentely jatkuu tapaamisen jälkeen. Yhteistyössä hyödynnetään tiimien valitsemia digitaalisia alustoja ja sähköisiä välineitä, joten työt saadaan hyvin etenemään vaikka seuraava koko hankkeen tapaaminen onkin suunnitteilla vasta kesäkuun alkuun, jolloin matkaamme yhteiseen tapaamiseen Ruotsiin, Gotlannin Visbyseen.

Spark Up Days huipentui astetta juhlavampaan illalliseen Rauman vesitornilla.