Merikarvian lukion opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoihinsa lukion tarjoamia kansainvälisyyskasvatukseen sekä yrittäjyyteen liittyviä erikoisopintojaksoja. Opintojaksojen yhteydessä on myös vuosittain toteutettu jokin erityinen hanke, johon yleensä liittyy yhteistyöprojekti jonkin ulkomaisen oppilaitoksen opiskelijoiden kanssa, sekä vierailu heidän kotimaahansa.

Lukuvuosina 2020 - 2021 ja 2021 - 2022 olemme mukana laajassa kansainvälisessä ChangeMakers -hankkeessa.

ChangeMakers -hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten yrittäjyys- ja yhteistyöosaamista, ja antaa nuorille tilaisuus harjoitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien maiden rajat ylittävien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa. Projektiin osallistuu yhteensä 250 opiskelijaa Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta, joiden tehtävänä on ratkoa yritysten esittelemiä tosielämän esimerkkejä ympäristöhaasteista.

Hankkeen yhteistyöverkostossa on mukana useita tiedeyliopistoja sekä yleissivistäviä oppilaitoksia Latviasta, Ruotsista, Suomesta ja Virosta. Koko hanketta koordinoi suomalainen Turun yliopisto. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (INTERREG Central Baltic –ohjelma).